Tiến độ dự án sky park residence 3/03/2017

Tiến độ dự án sky park residence hiện đã xây dựng tới tầng 5 và đang được xây dựng rất nhanh chóng Chung cư sky park residence  luôn được cập nhật theo từng tháng  để  phục vụ …