Pháp lý dự án sky park residence

Thông tin pháp lý dự án Sky Park Recidence

Hiện công trình đang được triển khai ( Đã hoàn tất mọi thủ tục pháp lý ).

Về chủ trương đầu tư dự án: UBND Tp. Hà Nội có các Văn bản số 539/UBND-KH&ĐT ngày 22/08/2008 V/v: Nghiên cứu lập dự án và số 9637/UBND-KH&ĐT ngày 06/10/2009 V/v:Giao Công ty Cổ phần LICOGI 16 làm chủ đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng theo quy hoạch tại ô đất có ký hiệu D25* thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy.

Về quy hoạch dự án:

Ngày 23/08/2010, UBND Tp. Hà Nội có Văn bản số 6660/UBND-GT chấp thuận về nguyên tắc đề xuất của Sở QH-KT tại Văn bản số 2630/QHKT-P1 ngày 16/08/2010 về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại ô đất có ký hiệu D25* KĐTM Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày 06/05/2011, UBND Tp. Hà Nội có Quyết định số 2051/QĐ-UBND V/v: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cầu Giấy tỷ lệ 1/2000 – Tại một phần ô quy hoạch ký hiệu D25*

Ngày 04/11/2011, Sở QH Kiến trúc Hà Nội có Văn bản 3925/QHKT-P1 V/v: Xác nhận bản vẽ phù hợp với Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 06/05/2011 và phương án kiến trúc sơ bộ công trình tại ô D25* Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

Về đầu tư và phê duyệt dự án:

Ngày 18/11/2011, UBND Q. Cầu Giấy có Văn bản số 1121/UBND-QLĐT V/v: Chấp thuận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Tòa nhà đa năng LICOGI 16 tại ô đất D25* – Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày 09/04/2012, UBND Tp. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001080 cho Công ty Cổ phần LICOGI 16 để thực hiện dự án trên

Ngày 24/04/2012, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 16 có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trên số 06/QĐ-LICOGI16-HĐQT

Về sử dụng đất của dự án:

Ngày 06/06/2012, UBND Tp. Hà Nội có Quyết định số 2499/QĐ-UBND V/v: Thu hồi 6.786 m2 đất tại ô đất D25*, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, giao cho Công ty Cổ phần LICOGI 16 để xây dựng Tòa nhà đa năng LICOGI 16

Biên bản bàn giao mốc giới trên thực địa ngày 06/09/2012 giữa Sở Tài nguyên Môi trường, Công ty Cổ phần LICOGI 16 và các bên có liên quan

Về môi trường của dự án:

Ngày 06/10/2011, UBND Tp. Hà Nội có Quyết định số 4651/QĐ-UBND V/v: Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án Đầu tư xây dựng công trình Tòa nhà đa năng LICOGI 16

Về nghĩa vụ tài chính của dự án:

Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã hoàn thành nộp kinh phí cam kết hỗ trợ Ngân sách Thành phố (được Sở Tài chính xác nhận tại Văn bản số 7016/STC-QLNS ngày 13/12/2013; hoàn trả kinh phí đóng góp xây dựng hạ tầng kỹ thuật để thực hiện dự án (được Ban QLDA Q. Cầu Giấy xác nhận tại Văn bản số 1657/BQL-KT ngày 04/12/2013)

Nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định: Công ty đang thực hiện xây dựng đơn giá tiền sử dụng đất theo quy định và cam kết sẽ thực hiện ngay khi Thành phố chấp thuận chủ trương cho chuyển nhượng toàn bộ dự án

Về cấp phép xây dựng công trình:

Dự án được triển khai khởi công xây dựng tại thời điểm quy định hiện hành là dự án được miễn xin phép xây dựng và Công ty đã thực hiện chế độ báo cáo hồ sơ theo quy định

Dự án được triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch, đã khởi công xây dựng, hoàn thành cọc khoan nhồi thi công và cọc ép bê tông vào tháng 10/2012.

Về nội dung khác liên quan đến dự án:

Dự án đã được các Sở, Ngành chuyên ngành thỏa thuận về: cấp nước; cấp điện; chấp thuận độ cao xây dựng công trình; thoát nước; thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy; tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình.

Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có): Không

CAM KẾT PHẢN HỒI TRONG 30 PHÚT