Tiến độ chung cư sky park residence tháng 2-2017

Tiến độ thi công ngày 15/02/2017: Hiện tại chung cư Sky Park Residence đã xây dựng tới tầng 3. Sau một thời gian công nhân nghỉ tết nguyên đán tiến độ xây dựng đã được đẩy mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại dự án Sky Park Residence

Tiến độ dự án chung cư Sky Park Residence tháng 2/2017

Tiến độ dự án chung cư Sky Park Residence tháng 2/2017

Tiến độ dự án chung cư Sky Park Residence tháng 2/2017

Tiến độ dự án chung cư Sky Park Residence tháng 2/2017

CAM KẾT PHẢN HỒI TRONG 30 PHÚT