Tiến độ dự án sky park residence 3/03/2017

Tiến độ dự án sky park residence hiện đã xây dựng tới tầng 5 và đang được xây dựng rất nhanh chóng

Chung cư sky park residence  luôn được cập nhật theo từng tháng  để  phục vụ quý khách hàng.

Công nhân được phân chia làm 3 ca cả ngày lẫn đêm để có thể hoàn thành công việc đúng chủ trương mà nhà thầu đề ra, và kịp tiến độ chung của dự án.

Tiến độ dự án sky park residence 3/03/2017

Tiến độ dự án sky park residence 3/03/2017

CAM KẾT PHẢN HỒI TRONG 30 PHÚT